Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1809. 1910. 1911.

Per transport 10 795 417 K.G. 12122 024 RG. 9 506 077 K.G-

WESTERAFDEELING VAN BORNEO.

staartpeper... 250 K.G. 155 K.G. -

witte peper... 646 989 „ 704222 , 768 221 K.G.

zwarte peper.. 137 673 „ 76 314 „ 57 376 .

784912 K.G. — 780 691 K.G. 825597 K.G.

RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN.

witte peper... 351050K.G. X 152771 K.G. 137188 K.G.

zwarte peper.. 142438 „ 259158 „ 495 752 .

493 488 K.G. 411 929 K.G.— — 632940 K.G.

BANKA EN ONDERHOORIGHEDEN.

witte peper... 187 180 K.G. 122 925 K.G.

zwarte peper.. 142 492 K.G. 133 385 „ 164 721 *.

142 492 K.G. 320565 K.G. 287 646 K.G.

BILLITON.

witte peper... 428 K.G. 1524 K.G. 3 690 K.G.

zwarte peper.. 4 700 „ 15 876 „ —

5128K.G. — 17 400 K.G. 3690 K.G.

CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN.

witte peper... 2108 K.G. ' 1550 K.G. -,

zwarte peper.. 1672 „ 806

3 780 K.G. 2 356 K.G.-

Totaal Generaal 12 225 217 K.G. 13 654 965 K.G. 11265 950 K.G-

De gewesten der Buitenbezittingen, die deelnemen aan de productie, verscheepten dus in de jaren 1909, 1910 en 1911 rechtstreeks naar buiten Nederlandsch-Indië respectievelijk ca 12y4, 13y2 en liy4 millioen K.G.

De geheele uitvoer uit Nederlandsch-Indië bedroeg in die jaren ruim 19y2, 26 en 243/4 millioen, zoodat 7y4, 12y2'en 131/, mülioen K.G. van Java en Madoera zijn uitgevoerd. Deze eilanden nemen zelve echter geen deel aan de productie, zoodat ook laatstgenoemde hoeveelheden van de Buitenbezittingen gekomen zijn.

De statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten bevat echter geenerlei gegevens betreffende het verkeer binnen den Archipel, zoodat niet kan worden nagegaan, van waar die peper, door Java uitgevoerd, gekomen is.

Door dezelfde omstandigheid hebben de cijfers in het gewestelijk overzicht geen waarde voor de beoordeeling van de vraag, hoe de productie over de gewesten verdeeld is.

Sluiten