Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vn. Handel.

Gelijk reeds vermeld, vindt het product markten te Batavia en te Singapore; de peper, afkomstig uit de kleinere tuinen, dient doorgaans voor plaatselijke consumptie.

Hagil wordt niet geheven, terwijl, ingevolge het tarief van uitvoerrechten, de peper afkomstig van Billiton ook van uitvoerrecht is vrijgesteld.

Met betrekking tot de prijzen is het vooral in de tegenwoordige tijden moeilijk een juiste opgave te doen; daarom wordt dan ook volstaan met de mededeeling, dat de marktprijzen voor zwarte peper gemiddeld ƒ 15.— bedragen en die voor witte peper varieeren tusschen ƒ 30.— en 'ƒ 50 per pikol.

VIII. Beplant areaal, te verwachten uitbreiding en productie.

De oppervlakte voor pepercultuur in gebruik bedraagt:

In het district Gantoeng + 500 M2

» » » Dendang + 700 „

» '» » Boeding + 500 „

„ „ „ Manggar M ± 400o „

Te zamen ± 5700 M2.

Met hot oog op de weinige geschiktheid van den bodem voor deze cultuur en de geringe winsten, die hier met de peper behaald worden, wordt in de eerstkomende jaren geene uitbreiding van het beplant areaal' verwacht.

In verband met den ouderdom der tuinen wordt de productie voor de twee eerstvolgende jaren ruw geschat op ± 250 pikol. Hoeveel hiervan als witte peper in den handel gebracht zal worden, is niet te voorspellen, omdat de marktprijs een overwegenden invloed heeft pp de beslissing, welke der twee pepersoorten zal worden bereid.

RESIDENTIE WESTERAPDEELING VAN BORNEO.

I. Gronden, waarop de cultuur wordt gedreven.

In de Residentie Westerafdeeling van Borneo wordt de pepercultuur beoefend in de afdeelingen Sambas en Landak. Reeds vroeger werd Pepkhoultüub. 2

Sluiten