Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiding der witte peper dienen, daarna de andere minder rijpe en groene, die tot zwarte peper worden verwerkt.

De peperplant komt op ongeveer 7 a 8 jarigen leeftijd tot volle productie; deze gaat terug nadat de plant 15 a 20 jaar oud geworden is. Bij goede verzorging is echter de productie van de 20 jarige plant nog winstgevend, zelfs levert de tuin nabij Seroekam (Lara en Loemar) nog peper van 24 jarige planten.

V. Bereiding.

De bereiding der witte peper heeft in hoofdzaak op dezelfde wijze plaats als op Billiton; alleen in Pamangkat laat men de bes na het plukken eenigen tijd drogen, verpakt ze daarna fn zakken en dompelt ze gedurende een achttal dagen in water totdat, de schil gebarsten is; vervolgens worden de vruchten in manden overgebracht en eenige dagen in stroomend water geplaatst* Daardoor wordt de schil geheel verwijderd. Na wederom gedroogd te zijn i» het product voor de markt geschikt.

In de onderafdeelingen Singkawang en Lara en Loemar verwerkt men de witte peper meer en meer op twee qualiteiten; de lBte qualiteit bestaat uit de grootste korrels terwijl de kleinere een tweede qualiteit vormen. Deze laatste is meermalen vermengd met zwarte peper.

De zwarte peper wordt op twee verschillende wijzen bereid. Bij de eene methode, die reeds ter sprake kwam bij de Billiton-peper, worden de bessen in kokend water gedompeld en daarna gedroogd. Dit proces volgt men in de onderafdeelingen Lara en Loemar en Singkawang alsmede in de afdeeling Landak, terwijl in de onderafdeelingen Pamangkat en Sambas aan de bereidingswijze, die men in Lematang Ilir (Palembang) toepast de voorkeur gegeven wordt, d.i. men droog* de trossen eenvoudig ' in de zon en zuivert de korrels daarna van onreinheden.

De peper wordt vervolgens in gonjezakken verpakt en verzonden.

Omtrent de productiekosten zijn de verkregen gegevens dermate uiteenloopend, dat het niet raadzaam schijnt deze te publiceeren. Vastgesteld kan worden: le. dat bemesting noodig is,

2e. dat hooge rente wordt betaald van verstrekt werkkapitaal, 3e. dat de werkkrachten vrij duur zijn.

VI. Werkovereenkomsten bij de cultuur in gebruik.

Werkovereenkomsten zijn bij deze cultuur in de Westerafdeeling van Borneo niet bekend. De. werklieden ontvangen het reeds bij H hiervoor vermelde maandloon, dan wel een dagloon van ƒ 0.60 a ƒ 0.70.

In de afdeeling Landak komt het voor, dat de tuinen verpacht worden;

Sluiten