Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. Beplant areaal, te verwachten uitbreiding en productie.

District. IAantal tuinen. Aantal ranken. I Oppervlakte. Geschatte

productie.

Pangkal Pinang.. 188 Chin. 158369 vruchtdr. ? 1911 -4 200p.

77296 niet „ 1912 - 4500 „

? Mal. + 1713520 + 1000 bahoe eerstvolgende

jaren + 3 500 „

Soengei Slan.... 30 Chin. 24 640 vruchtdr. ? 1911 - 890 „

10 718 niet „ 1912 - 950 „

? Mal. + 605075 + 215 „ eerstvolgende

jaren + 820 „

Muntok 28 Chin. 74 001 + 148 „ + 1400 „

1122 Mal. ' 475550 + 625 ±2400 „

Soengailiat ? Chin. ? + 200' „ |

? Mal. ? + 122v „ 1911+5 716,

Merawang ? Chin. ? + 2 414 „ 1912 +6975 „

? Mal. ? + 2 814 „ |

Blinjoe ? Chin. 131430 i , lg5 jl912 + 2638 „

Djeboes ? Mal. 43 506 j — " |l913 +2678ff

Omtrent de uitbreiding, welke deze cultuur eventueel zal ondergaan, valt met zekerheid niets te zeggen, omdat het Hoofd van Gewestelijk Bestuur de vergunning tot den aanleg der tuinen aan Chineezen verleent en dus diens inzichten den doorslag geven, terwijl de Inlander slechts dan overgaat tot vergrooting van zijn aanplant of het aanleggen van nieuwe tuinen, indien de peperprijzen stijgen.

RESIDENTIE RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN. I. Gronden, waarop de cultuur wordt gedreven.

De boschterreinen, gelegen op den overgang tusschen het heuvelland en de lagere moerassige streken, worden bij uitstek geschikt geacht voor de cultuur van peper. Deze terreinen zijn, wat de vegetatie betreft, te onderkennen aan het voorkomen van de „mahang", een typische moerasplant en de „mentangoe" (*), een houtsoort, die uitsluitend groeit op de hoogere terreinen.

De bodem moet bestaan uit een mengsel van humus, klei en aarde, waarvan een handvol zich laat kneden tot een bal die niet dadelijk uit elkander valt.

(1) De wetenschappehjke naam dezer houtsoort kan niet worden opgegeven. Pepkrcultuüb. 4

Sluiten