Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tjangkoelen 20.

Tjangkokan 34.

Tjantoeng 26, 31.

Tjenkring 11.

Tjenté 9.

Tjoekei 51.

Tjoekei kojan .56.

Toeba "23.

Toebawortel 23.

Toeloeng menoelóeng 33.

Toenas 59.

Toeroes sahang 28.

Tong 89.

Tongkang 16, 50.

Tristania Obovata 14.

Turkije 4.

V.

Veltman, Th 83.

W.

Wangkang 42.

Wang segel 64, 72.

Waterleidingen 10, 77, 79.

Waterproef S9.

Wathé 91, 92.

Wathé djalan 93.

Wathé loeëng 76, 92.

Wathé Oelèëbalang 75, 91, 92, 93, 94.

Wathé radja 91, 94.

Wathé tanoh 93.

Wè 93.

Westerafdeeling van Borneo 7, 17, 24.

Wortelziekte 23.

Z.

Zaailingen 77.

Zelfbesturen 93.

Zuidelijk Beneden-Tamiang 71, 73.

Zuidelijk Boven-Tamiang 73.

Zuider- en Oosterafdeeling van

Borneo 6, 26. Zweden 4.

Sluiten