Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die dit levensgeheim heeft doorpeild, getuigt met Vondel:

„Heilig, heilig, nog eens heilig,

-Driemaal heilig! eer zij God!

Buiten God is 't nergens veilig,

Heilig is het groot gebod.

Zijn geheimenis zij bondig;

Men aanbidde Zijn bevel.

Dat men overal verkondig,

Wat de trouwe Gabriël

Ons met zijn bazuin kwam leeren:

Laat ons God in Adam eeren,

Al wat God behaagt, is wel." ') Objectief heb ik gepoogd u nader te brengen tot het grootsche doel, dat het christen-socialisme zich stelt. Met dit grootsche doel is het geplaatst in een maatschappij, die niet leeft naar de geboden Gods en die in haar economischen bouw dezen God braveert. En daarom hoop ik in mijn volgende voordracht u duidelijk te maken, dat deze kapitalistische maatschappij-orde door het christen-socialisme wordt veroordeeld en tegengestaan, en dat het om Gods wil zoekt naar de verwerkelijking der komende samenleving, welker constructie zich openbaart in het brandende woord van dezen tijd: het socialisme.

') Joost van den Vondel. Lucifer. Uitg. Tooneel-bibl. Blz. 15-16.

Sluiten