Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de positie van leidende kracfiï in het volksleven, daarvoor hebben wij onze beweging noodig. Daarvoor kunnen wij geen gebruik maken van een beweging, die, wel verre van den volksgeest te bearbeiden ter verovering van die heerschersplaats in het volksleven voor het christendom, reeds voor zich zelve den godsdient als leidende kracht buitensluit. En veel minder nog kunnen wij plaats nemen in een beweging, die niet alleen volkomen bewegingsvrijheid laat, maar ook nog bewegingsruimte verschaft (in uitgaven bijv.) aan allerlei geestesrichtingen, die naar onze innige overtuiging de zedelijke volkskracht ondermijnen.

In dit opzicht nemen wij niet alleen als christenen, maar wel degelijk ook als socialisten tegenover de sociaal-democjratie positie. Evenals wij — wint er scHuilt niets van eenig dualisme, er zit éénheid van conceptie in onze christen-socialistische overtuiging! — tegenover alle andere belijders van den Christus niet slechts als socialisten, maar zeer beslist ook als christenen stelling nemen, zoo ook staan wij tegenover alle overige socialisten niet slechts als christenen, maar wel degelijk ook als socialisten.

Want er hangt voor de komst en, als zij er is, dg righ> tige functioneering eener socialistische maatschappij zoo Onberekenbaar véél af van de geestelijke krachten, die in het volksleven werkzaam zijn. De komst der socialistische maatschappij, de juiste inrichting van deze bij haar komen en de richtige functioneering van hare inrichting na haar komst, hangen niet alleen van stoffelijke werkingen, niet uitsluitend van de werking van oeconomische factorenaf. Daarvoor wordt de hoogste spanning der zedelijke valkskracht gevorderd. En een beweging, die, in steê van de zedelijke volkskracht, zooveel in haar vermogen is, te sterken en op haar grootste spanning te brengen, allerlei geestesrichting in het ondermijnen van die zedelijke volkskracht stil geworden laat niet alleen, maar ze ook daarin steunt, zulk een

Sluiten