Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bij het bewust ingrijpen in de maatschappelijke verhoudingen is het niet de enkele mensch, die optreedt, maar is het een geheele klasse. Niet de enkeling wrocht het kapitalisme, maar de bezittende klasse liet het ontwikkelen uit de levensvoorwaarden, die zij er voor schiep. En zoo zal niet de enkeling het socialisme brengen, maar de proletarische klasse zal de drijvende macht van de socialistische ontwikkeling worden. De proletarische klasse, daartoe opgevoed, zal bewust ingrijpen in de verhoudingen der maatschappij, bewuster dan de bezittende klasse de voorwaarden voor het kapitalisme hielp scheppen.

De drijvende macht wordt in den klassenstrijd gevormd, die drijvende macht wordt door prediking en klassenstrijd opgewekt. Bewust " „En al voeren de Christen-Socialisten den klassenstrijd mede uit andere motieven, .al zien ze hem als een rechtsstrijd, buiten de sociale werkelijkheid gaTtn ZU,"nlët U!ïi;"UlS zü'Tnedewerken, de drijvende macht op te wekken in de vertrapte arbeidersklasse, die eenmaal het socialisme zal dragen. Het socialisme groeit op uit het belang van het proletariaat, nu tevens het belang der menschheid, waar het alle klassetegenstellingen zal doen verdwijnen. ')

Hier komt wederom de groote beteekenis uit van het christen-socialisme. Waar het zich als beweging stelt midden in den proletarischen klassenstrijd, mééleeft met de arbeidersklasse, in welke de massa-wil zich ontwikkelt, die straks de ketenen van het kapitalisme zal verbreken, om de vrijheid te veroveren voor heel de menschelijke gemeenschap, verzekert het zich een ideëelen invloed op dien massa-wil grijpt het naar de zedelijke leidingjn den klassenstrijd. Dat kan de sociaal-democratie, die geen zedelijke normen heeft, niet doen, al verstaat een sociaal-democraat als A. H. Ger-

,B) Opwaarts 3e jrg. No. 44.

Sluiten