Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin

INHOUDSOPGAVE.

Blad*.

Hoofdstuk III. Van de Staten-Generaal 138

Afd. 1. Van de zamenstelling der Staten-Generaal 138

„ 2. Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal .... 146

„ 3. Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 149

„ 4. Beschikkingen aan beide Kamers gemeen 161

„ 5. Van de Wetgevende Magt 160

„ 6. Van de Begrooting 172

Hoofdstuk IV. Van de Provinciale Staten en de Gemeentebesturen 180

Afd. 1. Van de zamenstelling der Provinciale Staten 182

„ 2. Van de Magt der Provinciale Staten 184

„ 3. Van de Gemeentebesturen 189

Hoofdstuk V. Van de Justitie 198

Afd. 1. Algemeene bepalingen 198

„ 2. Van de Regteilijke macht 214

Hoofdstuk VI. Van de Godsdienst . . 225

„ VII. Van de Financiën 230

„ VIII. Van de Defensie 241

„ IX. Van den Waterstaat 247

„ X. Van het Onderwijs en het Armbestuur.... 261

„ XI. Van Veranderingen 263

Additionele Artikelen 264

Index 265

Sluiten