Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals in Engeland bestaat. Zulk een minister-president is te beschouwen als te staan aan het hoofd van het ministerie, als de voornaamste minister, die steeds in den ministerraad het voorzitterschap bekleedt.

De Directeur van het Kabinet is 's Konings secretaris in staatszaken en treedt veelal als tusschenpersoon tusschen den Koning en Zijn(e) minister(s) op x). Vóór 1863 was hij belast met de afkondiging van wetten.

Minister van Staat is een eeretitel, die verleend wordt aan sommige oud-ministers.

') Zie Mr. T. Sybenga, t. a. p. pag. 141.

Sluiten