Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

Van de Staten-Generaal.

De Staten-Generaal vervullen in ons staatsrecht tweeërlei functie; ten eerste maken zij met den Koning deel uit van de Wetgevende Macht, ten tweede zijn zij een mederegeerende macht geworden, doordat de ministers aan hen verantwoordelijk zijn voor het tenuitvoerleggen van het Staatsbedrijf. De plaats van de afdeeling „Van de Wetgevende Magt" in een hoofdstuk, dat het opschrift heeft „Van de Staten-Generaal", is niet juist.

Eerste Afdeeling.

Van de zamenstelling der Staten-Generaal.

Art. 78.

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk.

Deze bepaling reageert tegen den Staatsrechtelijken toestand der Oude Republiek, toen de Staten-Generaal de provinciale besturen vertegenwoordigden. Het wil

Sluiten