Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het niet eens. Zij heeft geen recht van amendement en ook geen recht van initiatief. Velen zien in haar een college, dat de wetsvoorstellen, door de Tweede Kamer aangenomen, zal hebben te beoordeelen op de hoofdpunten, zonder politieken hartstocht. Dit is ook volgens Buys hare kracht. Hij acht het behoud der Eerste Kamer gemotiveerd, op grond hiervan dat wetsvoorstellen door de Tweede Kamer met wellicht een paar stemmen meerderheid aangenomen, wanneer zij nog eens door de Eerste Kamer op de hoofdpunten zijn getoetst aan de geestelijke en maatschappelijke behoeften van het volk, eenmaal wet geworden, hoogere zedelijke waarde zullen hebben.

Sommigen (o. a. de Staatscommissie voor een grondwetsherziening van 1905) willen haar een beperkt recht van amendement geven. Het valt te vreezen dat daarmede een vlugge afdoening van zaken nog meer belemmerd wordt dan thans het geval is.

Het is duidelijk, dat de positie, die de Eerste Kamer in ons Staatsrecht bekleedt, grootendeels afhangt van de bevoegdheden, welke haar worden toegekend.

Art. 90.

Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan de vereischten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld en bovendien óf behooren tot de hoogstaangeslagenen in de Rijks direkte belastingen öf eene of meer hooge en gewigtige openbare betrekkingen, bü de wet aangewezen, bekleeden of bekleed hebben.

Het getal der hierboven bedoelde hoogstaangeslagenen wordt in elke provincie bepaald tot één, die tevens de algemeene vereischten bezit om lid der Staten-Generaal te zijn, op iedere vijftienhonderd zielen.

Sluiten