Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkenden verschuldigd, in het oog moet houden. Deze bepaling sluit niet uit, dat aan openbare scholen bijv. bijbelsche geschiedenis wordt onderwezen, zonder dat daarbij kerkelijke dogma's verkondigd worden. Tevens moet de wet zorg dragen, dat in het geheele land van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs wordt gegeven.

De Lager Onderwijswet is van 17 Aug. 1878 (Stbl. 127). De Middelbaar Onderwijswet is van 2 Mei 1863 (Stbl. 50). De Hooger Onderwijswet is van 28 April 1876 (Stbl. 102).

Art. 183.

Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Begering, en wordt door de wet geregeld. De Koning doet van de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.

De wet tot regeling van het Armbestuur is van 27 April 1912 (Stbl. 165).

Sluiten