Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel is er van haar te zeggen. Thans slechts dit: geestdrift is machtiger dan aantah Die staatkundige party is niet de machtigste, die de talrykste is, maar 'zy, die de rijkste is aan geestdrift. Zoo ook is dat volk niet het eerste, dat bestaat uit het grootste aantal millioenen, machtiger dan dat is de kleinste natie, wier mannen de kunst van sterven ve'rstaam

Geestdrift is machtiger dan aantal. Eén man van geestdrift is genoeg om een huisgezin, een school, een kerk, een party, een volk te redden, te verheffen, op te tillen tot een hooger bestaan.

En voor den mensch zelf is geestdrift alles. Wie over grooten aanleg te beschikken heeft en daaraan geestdrift paart, dié bereikt het allerhoogste; Maar ook wiens aanleg slechts klein is, die brengt het met het heilige vuur van de geestdrift ver.

En daarenboven: geestdrift maakt gelukkig. Gelukkig is hy, die zich uitstrekt naar een welgekozen doel; gelukkig hy, die voor iets gloeit; die nog niet heeft afgerekend met het leven; die nog idealen koestert; in één woord: gelukkig hy, die weet wat inwendig leven is. Voortdurend gevoelt hy zich sterk. Het wee van het ledige kent hy niet. En soms — soms stygt, in oogenblikken van overwinning, zyn geestdrift tot verrukking, de hoogste van alle menschelyke aandoeningen.

Sluiten