Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedachten te vernemen van Dante. Gy zet u neder op een stillen Zondagmiddag - een regenachtige Zondagmiddag heeft een eigenaardige bekoörlykheid! — of in het stille avonduur. Gij sluit de deur uwer kamer. Gy' opent uw boek. Wees eerbiedig: de Groote, wiens boek dit is, verschy'nt u. Hyzelf. Eenmaal zat hij aan zyn schry'ftafel en stelde de volzinnen, die gy' thans leest; dezelfde Lezende, zyt gy met hem in aanraking, met hemzelf. Wonderlyk! De letterzetter, die zijn kopie heeft gezet; de drukker, die haar drukte; de boekbinder, die de vellen vervormde tot boek; de boekverkooper, die u het exemplaar heeft geleverd, — zij allen weten wellicht niets van wat die kopie behelsde, en toch worden door hun bemiddeling u de ry'ke gedachten overgebracht, die eenmaal opkwamen in des schry'vers brein.

Waarom zullen wy lezen? Om beter te worden. Om ryker te worden in kennis. Om ryker te worden in gemoedsleven. Om te worden gesteund en getroost. Om den handdruk te gevoelen van de besten van ons geslacht. Om ons een te weten met allen, die met ons worstelen om het hoogste, en met hen, die daarom worstelden, reeds vóór wy tot onze eigene worsteling onze plaats ontvingen op de aarde.

Ten tweede deden wy de vraag: wat zullen wy'lezen? Zy waren dikker dan de hedendaagsche, die boeken

Sluiten