Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden wij alleen de technische vaardigheid op het oog. Maar zoodra wij zelfs maar zeer lichte eischén van duidelijkheid en natuurlijkheid stellen, komen wy tot de ervaring, dat lang niet allen kunnen lezen. Nu is duidelijk lezen" een zaak van spraak en van begrip; welluidend lezen een zaak van gehoor; en natuurlijk lezen een zaak van groote studie. Wanneer ge op uw kamer gezeten zijt, zult gij hooren, dat in het vertrek beneden een gesprek wordt gevoerd, zonder te verstaan wat er wordt gesproken. En begint iemand dan iets voor te lezen, ge kunt het aanstonds bemerken aan de verandering van toon. Het leven gaat er uit. Dit zou niet geschieden als men las gelijk men spreekt.

Licht wordt over dat hardop lezen heengeloopen. En het is toch zulk een schoone kunst!

Maar onze vraag laat ook ruimte voor eene andere opvatting. Onder: „hoe zullen wij lezen?" kunnen wij verstaan: welke methode zal ik bij het lezen volgen? Zal ik plompweg een boek lezen van de eerste tot de laatste bladzijde en daarna weder een ander boek, of kan men de zaak ook anders aanleggen? En het antwoord is: zeer zeker kunnen wij de zaak ook anders aanleggen.

Op den voorgrond sta deze waarheid: dat men niet leeft van wat men eet, maar van wat verduwt. De

Sluiten