Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is iets wreeds in een boekverkooping.

Veel lezen kan gevaarlijk zyn. Wie langen tijd alleen opneemt, verliest het vermogen om te geven. Hy' verliest -daarenboven zichzelf. Hy' weet niet meer welke gedachten de zijne, welke die van een ander zyn. Critisch lezen en het weergeven van het gelezene is daarom zoo noodig.

Maar daarom moet ook nog iets worden gezegd over de wy'ze van stellen. Wie over een of ander onderwerp zijn gedachten wil neerschryven, vange niet aan met over dat onderwerp te lezen.

Hy' beginne met zelf er over na te denken en schryve die gedachten op. En heeft hy' voor zichzelf het onderwerp uitgeput; heeft hij uit eigen geest al het mogelyke verzameld — dan eerst sla hy' zijn boeken op. Hem, die deze methode volgt, wacht dan een eigenaardig genot. Zijn eigen gedachten zal hy' terugvinden bij anderen. En het nieuwe, dat hij vindt, zal hem tevens de grenzen van zyn eigen geest leeren kennen.

Wie den omgekeerden weg volgt, eerst anderen er op naslaat en dan zelf denkt, verwoest de productiviteit van zijn geest.

Laat ik deze beschouwingen mogen eindigen met het beeld op het lezen toe te passen, dat Baco gebruikte voor de verschillende soorten van wijsbegeerte.

Sluiten