Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te houden heeft; te weten, en zooveel dat mogelijk is stipt te weten, wat men moet en wat men kan; dat maakt sterk en moedig, dan zelfs, wanneer men een strijd heeft te bestaan, die ongelijk is.

Zij, die door hun ambt de raadslieden der menschen zyn, geestelijken en geneesheeren, kunnen getuigen, dat de menschen de ellende van hun toestand plegen te overdryven. En de geestelijke èn de geneesheer begint dan ook met den leek terug te brengen tot de waarheid, hem de ware afmeting van zijn ellende te doen zien en erkennen. Want van daar uit is meest de overwinning.

Ziehier algemeene beginselen. Maar de toepassing is te maken door ieder. Zij liggen voor het grijpen. In staat en kerk, in school en maatschappij, in ambtelijk en huiselijk leven komen deze toestanden voor. En in al die verhoudingen is behoefte aan vele dingen, maar vooral behoefte aan — WAARHEID.

Allen menschen is de neiging tot overdrijving, —~ we zouden bijna zeggen: aangeboren. Hoe zullen wij dan komen tot deze zoo gewensehte stiptheid, tot dit correcte zien en voorstellen van dingen? Wij moeten voortdurend op onze neiging tot vergrooten bedacht zijn, ons voorbedachtelijk in stiptheid oefenen. De geleerde moet met voorbedachten rade den man, wiens beweringen hij weerleggen wil, het uiterste recht doen; diens argumenten in het beste licht plaatsen; zijn

Sluiten