Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van duisternis. Overal mag het licht schijnen en alle krachten worden ingespannen om overal het licht te doen schijnen Wij hebben scholen en bibliotheken, leerzalen en leeszalen, volksvoordrachten en volksvoorlezingen. En wat onze ouders zeiden van ons: „zij leeren, wat wij nooit hebben geleerd", dat zeggen op onze beurt wij van onze kinderen.

Hierover klagen wij niet — integendeel, wij zegenen het, dat er zoo vele heldere hoofden zijn, en dat er zoo veel wordt gedaan voor de ontwikkeling des verstands.

Maar — wij hebben ook harten noodig.

Bepalingen zijn moeilijk. En in een paar regels te zeggen wat hart is, dat is héél moeilijk. Maar waar de bepaling ontbreekt daar rest ons nog de omschrijving. Daar komt iemand tot u met zijn bezwaren, zijn nooden, zijn omstandigheden. Hy vraagt u om hulp, of — voor het minst, hy vraagt u raad. Nu kunt ge antwoorden, dat het niet op uw weg ligt u met deze zaak in te laten; zeggen dat ge geen tijd of geen bevoegdheid hebt — ge kunt u zelfs van uw bezoeker af maken, door u te beroepen op een of ander beginsel — en dan is het mogelyk dat hij, op straat gekomen, bij zichzelf van u zegt, dat ge een man zyt „zonder hart".

Ge kunt ook anders doen. Ge kunt hem met geduld aanhooren, u in zijn toestand indenken, zijn zaak u

Sluiten