Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de vruchten die het zal afwerpen voor hèm, die brengt de maatschappij niet verder. De bevroren ziel, die den menschen de woorden toemeet, en zich alleen met haar eigen zaken bemoeit, die brengt de maatschappij niet verder. Neen, we hebben harten noodig, open harten, geopend voor de menschen, die hulp vragen; geopend voor de menschen, opdat zij er in kunnen lezen het beste wat wij denken en gevoelen.

Laat ons éen ding niet vergeten: van alle belangen is dit belang het grootste: dat de wereld zedelijk goed worde. En nu is er geen beter middel — misschien ook geen ander middel — om den mensch goed te maken, dan de levende persoonlijkheid. Levende te midden van zoo heel veel ruwheid, liefdeloosheid, platheid, eigengerechtigheid, vermogen we daartegen niets, dan door het offer van een vurig gemoed.

Maar „hart" heeft nog een tweede beteekenis. „Deze man heeft hart voor zijn werk" zeggen wij — en dan bedoelen we, dat hij zijn werk om dat werk verricht, dat hij het doet uit lust. Van zoo iemand zeggen we, dat hij niet kan worden betaald.

Wél is het een heerlijke gedachte, dat de mensch over iets te beschikken heeft, dat niet betaald kan worden: waarvan de waarde dus niet kan worden uitgedrukt in geld. Zij, die hart voor hun zaak hebben,

Sluiten