Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben harten noodig, komt neer op: wij hebben behoefte aan menschen, die bereid zijn voor anderen te lijden.

Maar er is ook een keerzijde. Het hart, dat een bron van lijden is, is tevens een bron van genot. De geestdrift voor een goede zaak, voor een hoog doel, ontsluit de poorten eener zaligheid, ontoegankelijk voor wie in kleinzielige berekening zijn leven doorbrengt. Het leven voor de menschen, het ingaan in hunne nooden, vertegenwoordigt een weelde, waarbij elke andere weelde verbleekt. De menigte, die, andere afmetende naar zich zelf, niet in belangeloosheid gelooft, is toch niet te benijden boven hem, die zich aan haar met vurige toewijding geeft. Zijner is een zaligheid, die het besef der meesten te boven gaat.

Verkwikkelijk is de omgang met menschen van hart. Zij brengen leven, beweging, vreugde. Daar zij het beste geven, wat zij bezitten, zijn zij oorspronkelijk. In de samenleving vertegenwoordigen zij het zout.

Van velen neemt de levensgeschiedenis dezen loop. Zij beginnen met zich zelf te geven — maar deinzen op een gegeven dag terug voor de ontvangst, die hun daardoor wordt bereid. Naarmate zij ouder worden sluiten zij zich. Dezen zijn het, die zich laten overwinnen door de wereld.

Enkelen zijn er, die volhouden. Hun gaat het als den nachtegaal, die nu eenmaal zingen moet. Dezen zijn het, die de wereld overwinnen. Maar overwinnen

Sluiten