Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijstje der volkszonden zal ik inijn lezers sparen. Het is bekend genoeg. Met bescheidenheid zij het gezegd, maar gezegd zij het: in de namen van vele vereenigingen: „Vereeniging tot bestrijding van enz.", ligt een fout, een wijsgeerige, of wilt ge: een zielkundige fout. Zonden, en dus ook volkszonden, groeien tegen bestrijding iu. Een zonde verdwijnt door atrophie — yerkwijning door. gemis aan voedsel. Wie een zonde wil bestrijden, moet trachten de aanleidingen, de oorzaken, de gelegenheden, de prikkels tot zondigen weg te nemen. In de schoonste bewoordingen kunt ge de gemeenheid, de ellende, de rampzalige gevolgen van het kwaad in het licht stellen; afmalen in gloeiende kleuren, wat er wordt van den booze — en de ondervinding heeft bewezen, dat de hoorder uw rede schoon vindt, maar zelf de oude knecht blijft. Neemt "gij daarentegen de aanleiding, de oofzaak weg, dan sterft het booze in den mensch: atrophie.

Omgezet in andere woorden: wij moeten niet negatief werken, maar positief. Nog eens omgezet: het komt neer op den ouden, op den eeuwenouden regel: overwin het kwade door het goede. Te spreken over het kwade zelfs is in de meeste gevallen verloren tijd. Zijt ge welsprekend — gezegend is uw naam. Maar dan ook: liever dan te zeggen hoe leelijk het booze is, laat mij hooren — laat mij — positief — door uw woorden gevoelen -. de heerlijkheid van het goede.

Sluiten