Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI

WAARDEERING

Als aan het dagelijksche brood, zoo heeft de mensch behoefte aan waardeering. Vooral de kunstenaar kent die behoefte; een volle zaal, vurig handgeklap, algemeene aandacht, ademlooze stilte, een vleiend oordeel, een onderscheiding, eene bekroning — al deze vormen van waardêering prikkelen hem tot nieuwe inspanning ja deze waardeering is voor velen onmisbare voorwaarde tot inspanning. Blijft de waardeering weg, dan gaat dikwijls het talent verbleeken; de ziel, zoo noodig tot voortbrengen, gaat kwijnen.

Ook in de wetenschap is het zoo. Een steeds gevulde college-zaal moedigt den hoogleeraar aan. Te worden

Sluiten