Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en fijner mazen. Het Hooger Onderwijs ging voor. Elke wetenschap en elk onderdeel eener wetenschap en elk onderdeel van die onderdeden moet worden onderwezen door een bepaald Hoogleéraar.

Neem een vel wit papier. Trek evenwijdige lijnen. Trek een tweede stel evenwijdige lijnen er doorheen. Nu ziet ge ruiten. Maak die ruiten kleiner door andere lijnen te trekken tusschen de gêtrokkene. Zet dit werk voort — dan zullen de lijnen eindelijk samenvloeien — het papier wordt éen groote inktvlek — het beeld van den geest der toekomstige menschen, welke geest éen tooneel van verwarring zal zijn geworden, door de overdrijving van ons tegenwoordig onderwijs.

Zonder het te willen zijn we gekomen tot het tweede punt: de gevaren der overopvoeding. De gevaren van de overdrijving in het onderwijs zijn deze: verwarring des geestes en vermindering van het aantal knappe menschen, In den geest is dan helderheid, wanneer hij de stof kan overzien. Alleen wie de stof overzien kan, kan haar beheérschen. Alleen wie de stof beheerscht, kan haar gebruiken.

Waarom vermindert het aantal knappe menschen? Alles wordt onderwezen en in alles moet men examen afleggen. Daardoor hebben onze jongelingen niet meer te beschikken over vrijen tijd. Nooit zijn zij eens overgelaten aan zichzelf. Nooit heeft hun geest eens

Sluiten