Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden! die heden trouw belijdt aan het beste, dat er is. Gij bezit nog uw jeugd, uw onbedorven jeugd. Gij staat nog aan 's Levens Tweesprong. Nog ligt het leven voor u open. Nog hebt gij dien schat in de hand. De jaren des levens komen slechts "éene maal. Die éene maal moeten zij nog komen voor U.

Gij gaat dat leven, de wereld thans in. Met dat leven wilt ge iets verrichten; in en voor de wereld wilt ge iets zijn. Een ideaal zweeft u voor oogen. En weet gij nu, welke de donkere plekken in uw leven zullen zijn? De dagen, de uren, waarin ge dat ideaal uit het oog verliest. De oogenblikken, waarin ge aan dat ideaal niet arbeidt. En daarom moet ge alle mogelijke middelen aanwenden, naar alle mogelijke middelen zoeken, die u dat ideaal voor den geest houden. Er zijn van die middelen.

Vooreerst: zoekt het gezelschap van edele en beschaafde menschen. Ieder gesprek met hen, onyerschilig waarover het loopt, wijst u ten slotte op uzelf terug en op uw idealen. Bij edele en beschaafde menschen zult ge spoedig ontdekken, dat in hun borst hetzelfde woont, wat in u leeft, wanneer ge in de edelste stemming zijt. Die ontdekking zal u altlid sterker maken en gelukkiger tevens.

Niet voor iedereen staat de omgang met voortreffelijke menschen open. Maar wel liggen voor iedereen open de geschriften van de besten. Die geschriften moet ge lezen. Eiken dag uw tien bladzijden —> dat

Sluiten