Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

SOLIDARITEIT

Een vreemd woord, dat, als meer vreemde woorden, nog niet door alle menschen wordt begrepen. Velen verstaan het woord, maar gevoelen weinig voor de zaak — anderen maken ernst met de zaak, ofschoon zij geen verstand hebben van het woord.

Solidariteit beteekent: WÈDERZIJDSCHE VERPLICHTING. Men kan het ook vertalen door: ONDERLINGE VERANTWOORDELIJKHEID. Wanneer iemand zoo onbeschaafd zou zijn om in tegenwoordigheid van een officier, een predikant, een geneesheer, zich ongunstig uit te laten over een officier, een predikant of een geneesheer, en de tegenwoordige officier neemt het op voor zijn kameraad, de predikant of geneesheer voor zijn collega, dan doen zij dit uit een gevoel van

Sluiten