Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medemensehen is ons geen wetenschap gegund. Wij hebben te leven bij vertrouwen.

Maar voor samenwerking is dat vertrouwen noodzakelijk, als licht voor het zien en geluid voor het hooren. Door wantrouwen wordt het huwelijk vernietigd, des huisgezins vrede verstoord, vriendschap verbroken, dienstbetoon verijdeld, veerkracht verlamd, ijver afgestompt, de maatschappij ondermijnd. Het wantrouwen wapent de natiën tot de tanden en drijft de oorlogsbudgetten op tot aan de grens van bersten. Het vergalt het genot van elke teug water, door vreemde hand gereikt. Het maakt den geestigsten man stroef, den moedigsten bevreesd, den kalmsten onrustig. Zoo doet het wantrouwen samenwerking — een der schoonste verschijnselen in de mensehheid — verkeeren in ellende en heft haar eindelijk op. „Aan een kettinghond" — zoo heeft eens iemand gezegd — „is het wantrouwen gelijk. Het boudt onze vijanden op een afstand, maar onze vrienden ook" Toch is daarmede nog geen kwaad genoeg er van gezegd. Het maakt die vijanden nog boozer dan zij waren, en het brengt in die vrienden boosheid, die zij niet kenden. Wantrouwen vernietigt het cement, dat menschen met menschen verbindt, en daarom is het niet overbodig eens na te denken over:

menschen, die wantrouwen,

menschen, die gewantrouwd worden, en

menschen, die wantrouwen zaaien.

Sluiten