Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden behandeld. Slechts eene opmerking willen we nog maken. In den regel wordt wantrouwen met wantrouwen beantwoord. Maar wie dit doet, wil vuur blusschen met brandstof. Met den vinger is aan te wijzen hoe zij, die dit deden, daardoor te gronde zijn gegaan. Neen — een wantrouwende wordt niet anders ontwapend dan door vertrouwen. In den aanvang wordt dit aangezien voor spel — maar indien het vertrouwen ernst is, indien het inderdaad, berust op geloof aan 's menschen beter ik, dan is aan dat vertrouwen in het eind de overwinning. Jaren volgehouden, maakt het vijanden tot vrienden — tegenstanders tot bondgenooten.

Deze beschouwing wordt door de meesten niet gedeeld. Wij dringen haar dan ook aan niemand op. Men kan evenwel een proef nemen. Wanneer iemand tot u kwaad spreekt van een ander, zeg dan eens — als ge dit naar waarheid kunt —: „de ander spreekt beter over u dan gij over hem", en let dan eens op wat er gebeurt. De kwaadspreker zal ontroeren. Hij zal langzamerhand inbinden — en zijn vermoedens zal hij niet meer herhalen. Slechts door vertrouwen wordt wantrouwen weggenomen.

Wanneer we nu nagaan hoeveel leed dat wantrouwen brouwt, hoeveel het in de wereld onnoodig doet lijden, dan is het duidelijk dat zij, die wantrouwen zaaien, niet in de eerste plaats de weldoeners der menschheid

Sluiten