Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen genoemd worden. Helaas! er zijn menschen, die er genoegen in vinden goede verhoudingen te verstoren, vijandschap te kweeken, haat te strooien. Deze moedwil is vreeselijk. Er is een afdoend middel om hem te breken, het heet: niet-luisteren. Een beschaafd mensch luistert dan ook niet naar de woorden van hem, die argwaan wekken wil. Maar — het woord „beschaafd" aldus opgevat — er zijn maar weinig beschaafden. In de meeste gevallen vindt de man, die onkruid zaaien wil, een toebereiden bodem, vindt de kwaadspreker een gewillig oor.

Onze hoed is er voor, om door ons te worden opgenomen, zoodra . iemand begint kwaad te spreken. Verstrooidheid van gedachten is ons geoorloofd, wanneer een afwezige het moet ontgelden. Het is niet in strijd met den goeden toon, slechts naar goede tonen te luisteren.

. Kwaadspreken — wie heeft het ook weer gezegd ? — kwaadspreken schaadt drie menschen: hem die het doet — hem, van wien het wordt gedaan, — hem, die er naar luistert. De eerste niet te zijn, noch de laatste — dat althans staat in ieders macht. 15 Mei 1893.

Sluiten