Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII

SCHIJN EN ZIJN

Die meer wensehen te schijnen dan zij zijn, bereiden zichzelf onnoodig een leven, vol van moeiten en verdriet.

Wijl nu iedereen van nature een vijand is van moeiten en verdriet, zoo zou men verwachten, dat er niemand is, die schijn verkiest boven wezen, en toch komt die verwachting niet uit. Dit echtpaar richt zich in boven zijn krachten; ginds dingt iemand naar een betrekking, waarvoor hij niet is berekend; een ander plaatst zich op een standpunt, waarop hij niet behoort; weer anderen houden beweringen vol, die zij niet waar kunnen maken. Van dit „gaan boven zijn krachten" zijn de gevolgen,

Sluiten