Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk we zeiden: moeiten en verdriet, en dit willen wij eens uitrekenen.

Tot die gevolgen hebben we te rekenen: uitputting. Wie meer uitgeeft dan hij ontvangt, moet zijn kapitaal aanspreken. Dit is over te brengen op ieder-terrein. Wie zich uitgeeft voor iets, dat hij niet verstaat, sloopt zijn krachten door de bovenmenschelijke inspanning om datgene, waarvoor hij niet berekend is, toch te verrichten. In allerlei bochten moet hij zich wringen, die meer beweert, dan hij kan volhouden, en wie zich in allerlei bochten moet wringen verliest ten laatste het vermogen om waar en niet waar, goed en kwaad uit elkander te houden. De krachten nemen af; eiken dag nadert met groote zekerheid en met meer snelheid tevens het oogenblik, waarop het verborgene zal komen aan het licht, de waarheid zich een weg zal maken door het kleed van den schijn •— en zoo is de uitputting, die de waarheid aan het licht zal brengen, te gelijk de moeder van den angst, dat die waarheid aan het licht komen zal.

Van onwaarheid spreken wordt gewaagd — maar men wijde wat meer aandacht aan het onwaar ZIJN. Menschen over wier lippen nooit een onwaarheid kwam, kunnen nochtans een schijnleven leiden, dat zelf één enkele groote onwaarheid is. Nu wreekt alle onwaarheid zich maar geene zoo geducht als het onwaarachtige ZIJN. Dit ontneemt den mensch een zijner kostbaarste goe-

Sluiten