Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En op hetzelfde oogenblik, waarin de Oude Frits klaagde en treurde over het proza zijns volks, over het gemis aan een dichter — speelde in zijn vaderhuis te Frankfort een knaap, wiens naam was: JOHAN WOLFGANG GOETHE.

9 October 1893.

Sluiten