Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koud en wil deur en vensters gesloten houden; de ander vindt het te warm en wil wat open zetten. Ziehier twee meeningen omtrent een en dezelfde temperatuur.

Dit naar zich toe rekenen, deze bijzondere soort van uitlegkunde kunnen wij aan het werk zien in alle kringen, in alle verhoudingen, bij alle gebeurtenissen en bijna bij alle menschen. De zoon des huizes zal worden opgeleid voor de Delftsche Academie — en de oogen der ouders schitteren van vreugde, wanneer zij u verhalen, dat hun jongen student zal worden. Later zou de knaap voor de derde maal de vierde klasse moeten doorloopen en verlaat hij daarom de Hoogere Burgerschool. Men zal hem privaat-onderwijs laten geven, om hem» bekwaam te maken voor de Posterijen. Men wil hem niet wagen aan de verleiding van het studenten-leven, en de betrekking van ingenieur is zóó vol onaangenaamheden, dat men den jongeling — „hij is toch ons kind!" — daarvoor wil bewaren. Al kost het veel offers, voor wien zal men die liever brengen dan voor hem?

En wanneer de jongeling een jaar later van den privaat-onderwijzer verneemt, dat hij zich voor het examen nog niet kan aanmelden, en hij — die intusschen door het vrije leven en den omgang met tijdgenooten, die al verder zijn, zich een optreden heeft veroorloofd, waaraan noch zijn bekwaamheden,

Sluiten