Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI

GRONDSTOF

Neem ik — aldus sprak eens een onzer grootste fabrikanten — neem ik slechte grondstof voor mijn fabrikaat, dan moeten mijn knechts die grondstof voor mij vervalschen. Ik krijg daardoor slechte knechts.

Maar, al versta ik die kunst van vervalsching ook nog zoo goed en al zijn mijn knechts in die kunst ook nog zoo bedreven, geen vervalsching kan de qualiteit eener stof verbeteren. Slechte grondstof geeft altijd slecht fabrikaat.

En voor dat slechte fabrikaat zijn geen andere afnemers te vinden, dan slechte, d.w.z. dan die slecht

Sluiten