Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervullen en goed kunnen vervullen. Neen, onmisbaar is niemand. De straat is vol van talent.

Hier is een man, wiens woord, wiens doorzicht, wiens vernuft, wiens toewijding, wiens organizeerend talent groote dingen tot stand brengt. Kan men voor eene onderneming, eene instelling, eene ovatie zijn naam bekomen, dan is men zeker te zullen slagen. Hij is van alles lid, in alles is hij betrokken, en waar hij is, daar is hij het zout van de vergadering, de band tusschen de leden, de aangever van den toon. Op zekeren morgen verneemt men dat hij de groote rust is ingegaan. Men staat verslagen. Men weet niet hoe het nu gaan zal. Rouw is in aller hart. En drie dagen later wordt het getuigd aan de groeve: „hier staan wij bij het stoffelijk overschot van een man, wiens heengaan een niet aan te vullen ledig achterlaat."

Als student reeds onderscheidde zich de jongeling. De uitmuntendsten van zijne tijdgenooten zagen toen reeds met ontzag tegen hem op. En aan al de verwachtingen, die toen van hem werden gekoesterd, heeft hij meer -dan ten volle beantwoord. Het was of de Voorzienigheid deze maal al wat Zij aan menschen geven kan, had uitgestort op het hoofd van dezen alleen. Wandelend polyglot, — en niemand wist eigenlijk waar en hoe hij al deze talen had geleerd —; welbespraakt en in bijzondere mate welsprekend; van

Sluiten