Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX

ZATERDAG AVOND

Wie beheerschen wil, moet verdeelen. Van die waarheid is eene afschuwelijke toepassing te maken, maar evenzeer eene heilzame. Verdeel uw arbeid. Wilt gij het roer van uw leven in eigen handen houden, dan dient gij uw leven te verdeelen. Wij moeten terugblikken op den afgelegden weg — wij moeten vooruitzien naar het pad, dat zich voor ons uitstrekt. Van mijlpaal tot mijlpaal gaande, nemen wij toe in zelfbewustheid en teren wij niet, wat onzen tijd betreft, zooals sommige menschen doen met hun geld, van den hoogen boom. Dikwijls terugblikken is niet goed — men kan ook

Sluiten