is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het tooneel wil wel eens veredelend werken. Gezellige bijeenkomsten zijn van groote waarde. Vergaderingen hebben haar nut. Wie zal van deze dingen kwaad willen spreken? Ook is het waar, dat de nood dikwijls de wet verbreekt, en dat er zijn, die zich van dit alles voor goed zouden moeten spenen, indien zij er nooit eenen Zaterdag-avond voor wilden ten offer brengen. Maar de uitzondering dreigt regel te worden — en daartegen verheffen wij onze stem. Er zijn menschen, die stelselmatig den Zaterdag-avond doorbrengen buiten hunne woning — en deze handelen niet goed. Dit genot is te duur betaald — wijl men het moet inwisselen voor de wijding van den Zondag en de verheffing van den Zondagmorgen; inwisselen tegen den zedelijken invloed voor zichzelf en voor zijn gezin, die van een huiselijken Zaterdagavond uitgaat. De roep om Zondagsrust wordt al krachtiger in onzen tijd. Dat men geen half werk doe en ook roepe om een stillen Zaterdag-avond.

Onder de weinige "dingen, die vaststaan, behoort dit: dat de grootste kracht uitgaat van het voorbeeld. Dat dan de rijken, dat dan de zoogenaamd beschaafden, dat dan zij, die hunne bezoldiging niet met de week ontvangen, in deze voorgaan! Wij begeeren geenen Engelschen Zondag noch eene maatschappij van kluizenaars. Maar wij wenschen een volk, dat krachtig is door zijne zedelijkheid, een volk, waar het huisgezin