Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in eere is en waar de huisgezinnen bloeien door inwendige zedelijke kracht. Dit alles staat nu in nauw verband met de eere, die aan den rustdag wordt geschonken, met de aandacht, waarmede geluisterd wordt naar hetgeen die rustdag tot ieder, niemand uitgezonderd, te zeggen heeft.

Viert, wie er de middelen toe heeft, den Zaterdagavond met bals, schouwburg, concert, sociëteit, vergaderingen — hij ontrooft zich de beste van alle gelegenheden omlijn eigen leven en dat van zijn gezin tebeheerschen; hij loopt kans een vreemdeling te worden in de geschiedenis van zichzelf en in die zijner kinderen; hij maakt zijn Zondagen krachteloos en hij geeft een slecht voorbeeld aan anderen. De zoogenaamd „mindere" man zal zijn voorbeeld volgen — tenzij h\j wijs is en aan de oud-Hollandsche zeden, volgens welke de Zaterdag-avond als het voorportaal van den Zondag wordt beschouwd, trouw büjft — een trouw, waardoor deze ^mindere" man zou bewijzen, dat hij inderdaad de meerdere is.

28 October 1895.

Sluiten