Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI DORRE LEVENS

In onzen tijd, waarin zooveel aandacht wordt geschonken aan de groote vraag hoe alle ding geworden is, wordt meer dan ooit te voren de invloed erkend, dien de mensch ondergaat van den kring, waarin hij leeft, en van den arbeid, waarmede hij zich bezig houdt.

Dat de invloed, dien de mensch ondergaat van zijnen arbeid, groot is, heeft men trouwens altijd, zij het dan ook onbewust, gevoeld. Dit blijkt uit het taalgebruik. Men zegt: daar gaat een timmerman of een tuinman of een minister — de menschen aldus aanduidende naar hun beroep. En dat men, bij het eene vak meer,

Sluiten