Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klerk:

Heer Ermengardes en zijn page, niet veel beter. Funambuli f urtivi

Sans Mentir:

Hoe?

Klerk:

Een koorddanser, liegbeest, een koorddanser! Die liet zich uit het belegerde Jeruzalem met een koordje wegglijden, doof voor alarmtrompetten en blind voor droomgezichten. Maar hij komt er nooit! Als we van dien de Turksche tarwe moeten krijgen, wordt de kruistocht rond de binnengracht gehouden.

Sans Mentir:

Zoo zou ik wel alle tournooi-plaatsen met U willen afpraten. Ge boetseert met Uw tong beter dan de kerkbeeldenaars.

Klerk:

Dat komt, vriend, omdat alle heiligen maar uitgestreken smoelen mogen hebben. Daarmee is 't voornaamste weggestreken: derlui karakter!

Sans Mentir: Zou het? zou het? En wie komt er verder op den Rijksraad?

Klerk:

Eustachius van Basy. Een moedig ridder als hij niet mankte, en hij zou niet hinken als Jeruzalem niet zoo ver lag van de plek waar hij denkt te sterven: zijn huis. Hij zegent de kruisvaders voor den balsem van Gilead die ze hem gebracht hebben — nu, hij mocht wel een aanvullinkje voor zijn lijfslucht. Ik

Sluiten