Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Verbond der Joden, maar zijn ook thuis in het Gothische heldenlied en kunnen, zoo gij wilt, zich met een Wallische harp als Skalden of Barden voordoen. Voor madrigalen zullen de \ Trouvères en hun Ménistrels uw Frankisch hart meer bekoren, en mijn meester Graaf d'Artois voegde onzen stoet tevens nog Spaansche Trobadores van Aragon en Italiaansche Trovatori toe. Slechts de Engelsche Minstrels zijn zeldzaam geworden, sinds Koning Eduard het meerendeel hunner uit vrees voor hun heldenzangen, deed ombrengen. En moge Heinrich Frauenlob nu den zang openen. Doch gansch naar het u behaagt 1

(Princes Herzeloude geeft een toestemmend teeken).

Heinrich von Mussen: (bijgenaamd Frauenlob, treedt naar

voren met een guitaar, en zingt recitatief, begeleid door jonglars).

De hemelspeelwei straalt in hellen glans,

't Azuren mos is sterrengoud bedropen.

En alle godenknapen reien zich ten dans

Met cherubs, vlinders, saters, gevleugde antilopen.

j 't Is Kinderdag — een feest van alle eeuwen Dat Kindren Koning zijn, aanminnig trotsch als leeuwen Hun stem lijk Zeus verheffen, om 't heelal te vermanen,

; Als Goden doen, tot langs de sterrenbanen (In Sabbathrust dien dag!) zij weer als kindren glijden, Of wedvlucht houden in hun bestarde weiden Met al 't luchtgevolkt, daar zij èèn element mee deelen: Dat der azuren vreugd, waar schalmei ende veêlen Beschatern 't hemelruim met kleurlichtendé^accoorden. Dat doet aan Zeus steeds deugd, en of 't altoos zoo hoorde, Zakt thans ook weer Gods Rijksappel omlaag. De Kindern juichen te hoop, de koenste doet de waag

| En grijpt Gods oppermachtig teeken — een appel van crystal, Een zon van licht en glans, een zevenkleurgen bal.

2

Sluiten