Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herzeloude:

Een heidensch lied, mijnheer! doch van een melodij Zoo treurnisheilig, dat zij de mythe zalig spreekt. Neemt dit geschenk

Heinrich von Mussen:

Adam de la Halle:

Op deze stemming breekt Aldra elk waereldsch lied — Gay Saber volgt nu slecht! |Zoo doe thans Emmerich van 't Heilig Graf berecht!

E m m e r i c h: (met psalfarium vóór-tredend, zingt eveneens recitatief):

De Hondsster heeft de Kruizehschaar geleid

Dwars door Syrië in felle hitte.

Met Bacchusfeesten wierd schandelijk ontwijd

Het dure trouw gezworen Heiige Witte.

Veel vaarders zijn gevaren — langs 't slappe koord ter vlucht! Veel lafheid is bedreven, veel laagheid uitgericht! Ik moet dit wel kronijken: eerst uit het donkerst dal Laat ster bij ster zich vergelijken aan 's hemels heldenhal.

En 't licht dat is zoo straf, de baan zoo maatloos fier Van vee! dier wegbereiders hoog boven 't dwalend vier ■er poelenduistre, strooptochtende Kruizenhord' j Dat hier de wichelaar meer uitricht dan de bard!

Ik dank u

(treedt terug met den ring).

■een vroon kan zich met dat aan Christus meten, I Saladijnstienden zijn dankgroet aan den Heer.

Sluiten