Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petemoei: (helpend).

Mijn Herzelou, als gij die taak vervulde, Hebt gij als zuster Uw broeder eer bereid

Koning Amfortas: (afbrekend).

Zoo volge mijn nicht den ridder van Basy.

(tot Petemoei).

Blijft gij nog hierl

(de twee anderen af)* \\

TOONEEL VIII.

Koning Amfortas:

Wat gij daar juist gezeid Van zus- en broederschap, heeft thans volstrekt geen zinl Voornemen is, dat Reinout tot gewin Mijn nichte huwt

Petemoei:

Ik vreesde reeds dit plan, En ducht, Messire, of U verzekert dan Beider geluk

Koning Amfortas:

Gij kent haar hartsgeheimen ?

Petemoei:

Als die een princes houden mag, jawaar!

Koning Amfortas: (bevelend)

Zoo wilt die met mijn plannen rijmen.

Gij vrouwen zijt bedreven op die snaar!

Sluiten