Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisschop Abelard:

Hoe kunt ge zóóveel slechts vermoeden!

Koning Amfortas:

Daaraan, dat gij 't niet kost verhoeden.

Doch nogmaals zweer ik aller ondergang,

Die met deez' muiter voor Kerk en State heulen!

Hemzelf krijg ik wel eerstdaags in den vang,

Te vaak ontgleed hij aan de hand der beulen.

Genoeg hiervan! Zien wij nu hoe mijn nicht

Beslisset heeft op 't onverwacht bericht

Van ons verlangen, dat Rome's stem móet hebben,

Des Pausen zegen is vast reeds onderweg —

Aan Anjou's troon zal Palsters roem zich huwen,

Des Kruistochts faam zich met ons hof verwebben

Tot één ondeelbre sprei van 't allerfijnste weefsel

TOONEEL X.

(Erkomenop:Hugovan Toulouse, Robert van Normandië, Eustachiusl van Basy, Graaf van Hautpoul, Don Ermengardes, met servienten).]

Messires! een snel gezeilde maar', nog nauw ontdaan van 't reefsel

Daar het den spoed mee ving in 't bolgeblazen doek,

Tot vliegensrappe vlucht — meldt ons het naderend bezoek

Van Reinout Palster met d' overdappre schaar!

Zijt ons van dienst in 't kiezen van de huid'

Die wij den Christusheldenstoet voor immer zijn verschuld.

De raadzaal wacht u reeds, wij volgen aanstonds daar.

(De edelen af)l

Sluiten