Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van wat als 't rechte leven werd gezocht 1 Zoo m*et een Koning zelfs h$t lot der velen

Gemeenlijk en geduldig deelen

Het hoogste keert weer tot het laagste om, Wat rijpt in Godesgunst plonst neer als Lucifer. De Koningsmacht is bij dit alles maar idee

Bisschop Abelard:

Messire spreekt in geemlijk wrokken,

Niet gaarne mocht ik 'tzelfde mokken I

Een Koning is te ver van boven schijn verheven

Om dus aan 't lot der velen te verkleven

Koning Amfortas:

Mij wel, had gij zoo schromelijk niet weerstreven

TOONEEL XIII. (Petemoei komt op met Herzeloude in klagelijke houding).

Koning Amfortas:

Mijn nichtelief, uw doen wekt medelij

En toch, het moet naar onzen wil geschieden

Hield gij niet veel van hem

Herzeloude:

O, oom gun mij toch meer beraden Zoo gij straf bij uw wenschen blijft. Eén maand

Koning Amfortas:

Helaas, er wordt besloten Om Reinout aan de landgrens te gemoeten

Sluiten