Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL»

Een lieflijk woud verbeeldt nu dit tooneel:

Meimorgends mild bedauwd en door het dicht struweel

Rucht leeuweriken-tjuik, versmilt met andren sang

Om boom en bloesemstruik tot sprankel-fijn behang

Int zonnig groen verdek veeltongig uitgesponnen

Borduursel van muzijk. Een juiching schalt rondomme

In 't stralen van de zon, of zöö een reidans aan zal vangen.

Goudkralen krinkt de bron, en door klimop omprangen

Piept daar een boschkapel, een tempel in een tempel,

Te voren uit het groen. Ootmoed is hare stempel.

Met ruchtig, kluchtig doen klankt er 'r klokje Angelus

Verklept 'n verren brombam den dommel dertel-süss.

't Is Pasche, Meie-morgen, vol vrohe vrome vreê,

Een ziele zonder zorgen, een paradies benee.

Sluiten