Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Walther:

Maar het is nu kerkdienst! Wacht nog even! Wie zijn ze? Provisor:

Brabanders zei de wachter. Zeker van dat vervloekte geslacht, dat het Concilie van Lateranen in den ban sloeg

TOONEEL V.

Drie monniken komen, zich noemende Isward (de oudste), Isfried en Folkert (jongeren).

Isward: (zingend). „Cil corterel, cil Brebencons, ce sunt diables!"

Provisor: Wat is dat?

Isward:

Verschoon ons, eerwaarde broeder, maar toen gij van den duvel spraakt, tradt ge op zijnen steert

Provisor: Hoe?

Isward:

Wij zijn die Brabanders, maar toch niet dewelke Oaulthier de Coinsi in zijn gedicht dat ik daar aanhaalde, den mantel uitvaagde. Plunderaars, gelukzoekers, roovers en stroopers zijn we niet, al zullen we geern Uw kapoenen plukveeren.

Walther:

Heer Provisor zal stellig een geletterd broeder als gij zijt niet voor de keuken willen bestemmen.

Sluiten