Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heiland tusschen de twee moordenaars. Voortaan zult ge steeds ter linker zijde van mij loopen, begrepen! Ter rechter zij heeft Mijn Vader de plaats!

Manasse: Ja, mijn Heiland

Tankelijn:

En spreekt 'gij ook, Everwacher, opdat ge niet den zwijgenden moordenaar voorstelt, en noemt mij nooit meer „Rabbi, Rabbi!"

Everwacher:

Heere, mijn plaats aan Uw linker zijde zal ik U eeuwiglijk loven! T a n k e 1 ij n:

ELOI, ELOÏ, LAMMA, SABACHTHA'NI — Gods wraak over de wereld, dat zij mijn huwelijk met de Maagd Maria niet heeft willen kennen en mij in Antwerpen heeft willen steenigen! Het nageslacht zal Gethsemané aan de Schelde verleggen en over duizend jaar zal men Kruistochten derwaarts richten!

Everwache r:

Heer en Heiland, als Mohammed's hedsjrah zal u van dit uur van verguizing aan een nieuw leven en eene nieuwe jaartelling beginnen. Voor de wereld zijt ge in Antwerpen doodgesteenigd, maar met Uw twee discipelen bereidt ge in waarheid het nieuwe evangelie voor....

Tankelijn:

Manasse, deze apostel spreekt recht! Ik, die vóór Mohammed en in Mohammed was, en in Antwerpen mijn Oostersch Khalifenrijk heb zien voorbijgaan, zal in mijn goedertierenheid een nieuw evangelie aan de aarde schenken.

4

Everwacher:

Sluiten