Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Heilig Graf bezocht heeft en aanbeden. Voor hij de kruinschering int klooster had ontvangen Heeft hij den eersten kruistocht, dien wilden bastaard Van woeste dweepzucht bij een ruw geslacht, Daar deze eeuw van ridderlijkheid mee intrad, Meegemaakt, — hij was het, die de Turkomannen Vant Heilig Graf gesleurd heeft!

Reinout Palster:

Hoe! hij!

Ik dacht Raimond van St. Gilles? Walther:

Neen hij, en is int Heilig Graf gedaald

Te zien of alles was in ongeschonden staat!

Reinout Palster:

Mijn God! Hij heeft U dat verhaald?

Met eigen oogen, zegt ge

Walther:

Ja Heer, en ik verlaat Mij gansch op dezen eedlen man, die 't kastijden voert Tot hoogsten nood; ik zag zijn lenden saamgesnoerd Dat bloed er kleefde aan zijn leden! Hij waakt de nachten door in streng gebeden En heeft Maria in zijn cel gezien!

Reinout Palster: Dat hij kome!

Walther:

Hij komt!

Sluiten