Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning Amfortas:

De wil haars vaders verbindt reeds Uwe levens En mijne wil daartoe l

Reinout Palster (den woordenstrijd moe).

Ontbinde Uw wil het weer Ten bate dezer twee, wier minne zoet en teer Reeds vóór den Kruistocht voor eeuwig was gesloten!

Koning Amfortas (heerschzachtig). 'Zijn wij hier int tournooi een kampprijs te verloten? Ge huwt mijn nicht, verzet g'u nog zoo sterk, Het is haars Vader wil, de mijne en der Kerk!

Reinout Palster: Der Kerk?

Koning Amfortas:

Ja, zij! — (oproepend). De bisschop Abelard!

Bisschop Abelard (uit de omstanders tredend). Hier, Heer en Koning, ben ik al met den brief Van den Heil'gen Stoel

Koning Amfortas:

Treedt voor, gelief Te lezen het herderlijke schrijven!

(Broeder Willebrord is naast Reinout Palster getreden.)

De Bisschop: (zet een elpenbeenen beugelbril op, en leest, terwijl alle ridders het hoofd ontbboten, waaronder, onwillig, ook Reinout.) „Christianissimus! In eermoedsvol en broederlijk verblijven"

Sluiten